REFORÇ D’ESTIU

El reforç d’estiu està pensat per a que els alumnes de primària, secundària i batxillerat que hi estiguin interessats/des, aprofitin aquest període de descans escolar  per a preparar possibles exàmens de recuperació i/o posar al dia els seus estudis; ja sigui alguna matèria en particular, un repàs general del curs o treballar algun aspecte concret com l’ortografia o les tècniques d’estudi.