Reeducacions Psicopedagògiques

Què és una reeducació?
La intervenció psicopedagògica individual d’aquelles situacions que provoquen o poden originar un rendiment escolar, actual o futur, per sota del desitjable.
Els seus objectius principals són:

· Millorar rendiment i adaptació escolar.
· Fer seguiment individualitzat de l’evolució escolar i personal de l’infant o jove.
· Transmetre estratègies per millorar el funcionament a l’escola i a altres àmbits de la vida de l’infant.
· Recolzar i guiar el procés educatiu del pares i mestres.

A qui van dirigides?
Van dirigides als infants o joves que, per diferents motius, volen
millorar el seu rendiment escolar:

· Nens/es o joves amb dificultats en l’àrea acadèmica
· Nens/es o joves amb bona capacitat que volen millorar el seu procés d’estudi i construir un bon hàbit amb l’objectiu d’assegurar la seva evolució i esforç en cursos superiors
· Nens/es o joves que han esta diagnosticats: TDAH, dificultats d’atenció, dislèxia, TEA..

Coordinacions
És imprescindible per al bon funcionament de la reeducació i per a l’efectivitat dels resultats una bona coordinació entre totes les parts:

Qui la imparteix?
Una professional, psicòloga infanto juvenil especialitzada en tractament dels trastorns d’aprenentatge, formada
específicament en reeducacions psicopedagògiques, amb anys d’experiència en aquests tipus de tractaments.

Com treballem?
Es manté una primera entrevista gratuïta i sense compromís on analitzem la situació i determinem quin és el tractament idoni que necessita l’infant o jove.


PREU
Les sessions de reeducació individual tenen una durada d’una hora
Preu: 121 euros al mes (1 sessió setmanal) que s’abonarà a l’inici de cada mes.